Strona główna        Mapa strony       Webmaster 
MENU
   
FIRMA
 
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o.
Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
NIP: 1040000159
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
tel. 068 4519 300-302
fax 068 4519 340
 
 
Ostatnia aktualizacja tej strony:
2012-11-23 09:50
Odwiedzin:
 
 
ZWiK Powrót na stronę główną ZWiK
 
 
 
PROJEKT: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" » Opis Projektu

          

Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy"
Nr 2004/PL/16/C/PE/029
współfinansowany z środków
Funduszu Spójności w ramach programu wsparcia na lata 2004-2006.

Projekt zrealizowany w latach 2004-2010 był I Etapem porządkującym gospodarkę wodno-ściekową na terenie Aglomeracji Zielona Góra. Obejmował budowę nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na nieskanalizowanych obszarach Miasta Zielona Góra Gminy Zielona Góra, i Gminy Świdnica oraz renowację istniejących kanałów ściekowych o złym stanie technicznym na terenie miasta.

W ramach Projektu wykonano: 112,23 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz 28 przepompowni ściekowych, 14,57 km kanalizacji deszczowej i 7,3 km sieci wodociągowej oraz przeprowadzono renowację 10,8 km istniejących kanałów na terenie miasta Zielona Góra.

Projekt obejmował również modernizację oczyszczalni ścieków w Łężycy: rozbudowano część mechaniczną i wybudowano instalację spalania osadów. Rozbudowa części mechanicznej objęła: osadnik wstępny, pompownię osadu wstępnego, pompownię ciał pływających, grawitacyjny zagęszczacz osadu, prasę taśmową, biofiltr oraz urządzenia towarzyszące.

Koszt Projektu to 177,36 mln PLN, w tym środki Funduszu Spójności to  96,16 mln. zł

Główne cele Projektu:

 • Redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska nieoczyszczonych ścieków,(w ilości - 514 650 kg zawiesiny/rok, 58 019 kg azotu ogólnego/rok, 9 087 kg fosforu ogólnego/rok),
 • Wypełnienie założeń Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, mówiących, że aglomeracje od 15 000 do 150 000 RLM będą w 100% oczyszczały swoje ścieki socjalno-bytowe - 92,25% aglomeracji po zakończeniu Projektu (84,31% w 2004 r.),
 • Dostarczenie wszystkim mieszkańcom terenu objętego Projektem wody zdatnej do picia - 96,00% mieszkańców aglomeracji (95,54% w 2004 r.),
 • Redukcja wagowa osadów ściekowych powstających na terenie COŚ "Łącza" (4 646 Mg/rok).

Rezultaty Projektu:

 • Stworzenie bezpiecznego dla środowiska zintegrowanego systemu transportu i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych (92,25 - po zakończeniu Projektu),
 • Zwiększenie przepustowości COŚ o ok. 33 667 RLM, (po zakończeniu Projektu przepustowość wzrosła do ok. 245.667 RLM).

 Obsługa i realizacja Projektu:

 • Ministerstwo Gospodarki - Instytucja Zarządzająca - IZ,
 • Ministerstwo Finansów - IP - Instytucja Płatnicza,
 • Ministerstwo Środowiska - Jednostka Pośrednicząca I stopnia - IPZ I,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jednostka Pośrednicząca II stopnia - IPZ II - koordynuje działania Jednostek Wdrażających, czyli Beneficjentów Końcowych Funduszu Spójności,
 • Beneficjent Końcowy - "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

do góry

 
© Copyright 2005 "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.Wykonanie: MASKOM Zaloguj