Strona główna        Mapa strony       Webmaster 
MENU
   
FIRMA
 
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o.
Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
NIP: 1040000159
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
tel. 068 4519 300-302
fax 068 4519 340
 
 
Ostatnia aktualizacja tej strony:
2005-11-30 00:00
Odwiedzin:
 
 
ZWiK Powrót na stronę główną ZWiK
 
 
 
PROJEKT: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" » Kolejność wykonywanych prac

Kalendarium działań
Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy"

2004.12.16 Podjęcie Decyzji przez Komisję Europejską w Brukseli w sprawie przyznania pomocy
w ramach Funduszu Spójności dla projektu Zielonej Góry pod nazwą "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy."
2004.12.28 Przekazanie Decyzji Komisji Europejskiej do Polski - do Ministerstwa Gospodarki i Pracy
2005.01.10 Przesłanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dotyczącej Zadania nr 1: "Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap"
2005.02.14 Przesłanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dotyczącej Zadnia nr 1a: "Inżynier dla potrzeb Kontraktu - Nadzór nad robotami: Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna
I etap
2005.03.04 Pozytywna opinia NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dotyczącej Zadnia nr 1a: "Inżynier dla potrzeb Kontraktu - Nadzór nad robotami: Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap
2005.04.29 Porozumienie Ministerstwa Środowiska z NFOŚiGW w sprawie przygotowania
i wdrażania Projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności
2005.05.9-13 Kontrola Przedrealizacyjna NFOŚiGW zatwierdzająca przygotowanie Beneficjenta
do wdrażania Projektu
2005.07.08 Pozytywna Opinia Ministerstwa Środowiska dokumentacji przetargowej dotyczącej Zadnia nr 1a: "Inżynier dla potrzeb Kontraktu - Nadzór nad robotami: Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap
2005.06.13 Pozytywna opinia NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dotyczącej Zadania nr 1: "Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap"
2005.06.17 Wysłanie do Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu na roboty
w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy Zadania nr 1: "Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap"
2005.06.17 Wysłanie dokumentacji przetargowej Zadania nr 8: " Opracowanie pięciu SIWZ
na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu
Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności
2005.06.28 Zamieszczenie Ogłoszenia o zamówieniu na Zadanie nr 1 w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 131 pod pozycją 30829
2005.07.18 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonawcę Zadania nr 1a: "Inżynier dla potrzeb Kontraktu - Nadzór nad robotami: Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap"
2005.08.03 Otwarcie ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy Zadania nr 1: "Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap"
2005.08.04 Otwarcie ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy Zadania nr 1a "Inżynier dla potrzeb Kontraktu - Nadzór nad robotami: Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap"
2005.08.31 Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej Zadania nr 8 pod nazwą: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry
i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności"
2005.09.02 Wysłanie do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu
na usługi: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" (Zadanie nr 8)
2005.09.02 Wysłanie do Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu na usługi: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa
na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" (Zadanie nr 8)
2005.09.07 Umieszczenie na stronie internetowej i tablicy informacyjnej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. ogłoszenia o zamówieniu na usługi: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry
i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności (Zadanie nr 8)
2005.09.09 Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym WE nr 2005/S174-172957 ogłoszenia
o zamówieniu na usługi: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" (Zadanie nr 8)
2005.09.12 Opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 200/47296 ogłoszenia
o zamówieniu na usługi: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" (Zadanie nr 8)
2005.09.19 Wybranie najkorzystniejszej oferty w Przetargu na wykonawcę Zadania nr 1a "Inżynier dla potrzeb Kontraktu - Nadzór nad robotami: Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna
I etap - firmy: KOMPLET INVEST S.C. z Gorzowa Wlkp.
2005.10.10 Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na usługi "Opracowanie pięciu SIWZ
na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu
Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" Zadanie nr 8
2005.10.17 Podpisanie umowy na wykonanie Zadania nr 1a: "Inżynier dla potrzeb Kontraktu - Nadzór nad robotami: Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap z firmą KOMPLET INVEST S.C. z Gorzowa Wlkp.
2005.11.07 Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu na usługi: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry
i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" (Zadanie nr 8)
2005.11.21 Podpisanie Pierwszego kontraktu na roboty: "Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna - I etap", z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym SAN-BUD z Zielonej Góry, Zadanie nr 1.
2005.12.05 Ruszyły roboty budowlane przy realizacji Zadania nr 1: "Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna- I etap".
2005.12.14 Podpisanie umowy na wykonanie Zadania nr 8:"Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" z Wykonawcą - Konsorcjum w składzie: Pracownie Badawczo-Projektowe "Ekosystem" Sp. z o.o. z Zielonej Góry, "BBF" Sp. z o.o z Poznania, "Ekocentrum" Sp. z o.o. z Wrocławia
2005.12.19 Wysłanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wykonanie
Zadania nr 8: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności" do Dziennika Urzędowego UE oraz do Urzędu Zamówień Publicznych
2005.12.19 Umieszczenie na stronie internetowej i tablicy informacyjnej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi: "Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności (Zadanie nr 8)
2005.12.24 Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym WE nr 2005/S 248 - 244766 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wykonanie Zadania nr 8:
Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności".
2005.12.28 Opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 293 po pozycją 68434 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wykonanie Zadania nr 8:
"Opracowanie pięciu SIWZ na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności"
2006.01.19 Wysłanie do NFOŚiGW rocznego raportu na Komitet Monitorujący z przebiegu realizacji Projektu.
2006.01.24 Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie części mechanicznej i budowie spalarni osadów COŚ Łącza,(Zadanie 4).
2006.03.07 Przekazanie do UM Zielona Góra wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" nr 2004/PL/16/C/PE/029, obejmującego zadania związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
2006.03.08 Wysłanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej na Zadanie nr 7: "Inżynier - Nadzór nad wdrażaniem Zadań nr 2-6".
2006.04.10 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie części mechanicznej i budowie spalarni osadów COŚ "Łącza".
2006.04.03 Wysłanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dotyczącej Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.05.16 Pozytywna opinia NFOŚiGW dotycząca dokumentacji przetargowej na Zadanie nr 7: "Inżynier - Nadzór nad wdrażaniem Zadań nr 2-6".
2006.05.18 Wysłanie do DZ.U. WE , Biuletynu UZP, oraz zamieszczenie na stronie internetowej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.
i wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie firmy, ogłoszenia o zamówieniu na usługi w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę Zadania nr 7: „INŻYNIER – Nadzór nad wdrażaniem Zadań nr 2 – 6”.
2006.05.19 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" nr 2004/PL/16/C/PE/029, obejmującego przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
2006.05.23 Wysłanie do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, Biuletynu UZP, oraz zamieszczenie na stronie internetowej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o., i wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie firmy, Ogłoszenia o zamówieniu na roboty w ramach Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.05.29 Opublikowanie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Nr 131 poz. 2810 Ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym Zadania nr 7: "Inżynier - Nadzór nad wdrażaniem Zadań 2-6.
2006.05.31 Pozytywna opinia NFOŚiGW dotycząca dokumentacji przetargowej na Zadanie nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.06.01 Opublikowanie w DZ.U. WE pod Nr 2006/S 103-110107, i w Biuletynie UZP pod Nr 135 poz. 28783 ogłoszenia na roboty w ramach Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze."
2006.06.02 Przekazanie do NFOŚiGW dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć objętych Projektem "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" nr 2004/PL/16/C/PE/029.
2006.06.05 Zakończenie realizacji Zadania nr 1: "Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna- I etap".
2006.06.22 Przekazanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Komisji Europejskiej dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć objętych Projektem "Gospodarka Ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" nr 2004/PL/16/C/PE/029.
2006.06.28 Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę Zadania nr 7: „INŻYNIER – Nadzór nad wdrażaniem Zadań nr 2 – 6”.
2006.07.11 Wysłanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej na Zadanie nr 2:
"Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.07.14 Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonawcę Zadania nr 7:"Inżynier - Nadzór nad wdrażaniem Zadań 2-6".
2006.07.26 Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze"
2006.08.30 Podpisanie umowy z BOŚ w sprawie kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska.
2006.08.31 Wybór najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.08.31 Wyslanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dotyczącej Zadania nr 6: "Budowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w gminach Zielona Góra i Świdnica".
2006.09.12 Pozytywna opinia NFOŚiGW odnośnie specyfikacji dotyczącej Zadania nr 2: "Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.09.14 Podpisanie umowy na wykonanie Zadania nr 7: "Iżynier - Nadzór nad wdrażaniem Zadań nr 2-6" z Wykonawcą PBP "Ekosystem" Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
2006.09.19 Wysłanie do Dz.U. WE ogłoszenia o zamówieniu na roboty na Zadanie nr 2:
"Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.09.23 Opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na roboty na Zadanie nr 2:"Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze" w DZ.U. WE pod nr 2006/S 182-193170.
2006.10.20 Unieważnienie postępowania przetargowego na wykonanie Zadania nr 3:"Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.10.23 Wznowienie procedury przetargowej na realizację Zadania nr 3:" Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
Wysłanie do DZ.U.WE ogłoszenia o zamówieniu na roboty na realizację Zadania nr 3.
2006.10.25 Ukazanie się w DZ.U. WE pod nr: 2006/S 204-217117 ogłoszenia na roboty na realizację Zadania nr 3:"Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.10.30 Otwarcie ofert ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę Zadania nr 2:"Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.10.31 Pozytywna opinia NFOŚiGW dotycząca dokumentacji przetargowej na Zadanie nr 4: "Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków".
2006.11.06 Wysłanie do DZ.U WE ogłoszenia o zamówieniu na roboty na wykonanie Zadania nr 6: "Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminach Zielona Góra i Świdnica".
2006.11.09 Ukazanie się w DZ.U. WE pod nr 2006 - 053673 ogłoszenia o zamówieniu na roboty na wykonanie Zadania nr 6: "Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminach Zielona Góra i Świdnica".
2006.11.10 Wysłanie do Biuletynu UZP ogłoszenia o zamówieniu na roboty na wykonanie Zadania nr 4: "Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków".
2006.11.13 Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy ogłoszenia o zamówieniu na roboty na wykonanie Zadania nr 4:"Rozbudowa Centralnej Oczyszczlni Ścieków".
2006.11.16 Ukazanie się ogłoszenia o zamówieniu na roboty na realizację Zadania nr 4: "Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków" w Biuletynie UZP nr 310 poz. 58568.
2006.11.21 Wysłanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji Zadania nr 5: "Budowa i renowacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Zielonej Górze".
2006.11.24 Powtórne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2006.12.15 Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę Zadania 6: "Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zielona Góra i w Gminie Świdnica".
2006.12.18 Pozytywna opinia NFOŚiGW dotycząca dokumentacji przetargowej na Zadanie nr 5 "Budowa i renowacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Zielonej Górze.
2006.12.20 Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przteargu nieograniczonego na roboty dla Zadania nr 2:"Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2007.01.05 Wysłanie do DZ.U WE ogłoszenia o zamówieniu na roboty na wykonanie Zadania nr 5 "Budowa i renowacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Zielonej Górze".
2007.01.09 Ukazanie się w DZ.U. WE pod nr 2007/S 5-005092 z dnia 9.01.2007 ogłoszenia o zamówieniu na roboty na wykonanie Zadania nr 5: "Budowa i renowacja systemu wod.-kan. w Zielonej Górze".
2007.01.09 Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta ogłoszenia o zamówieniu na roboty i specyfikacji oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy ogłoszenia o zamówieniu na roboty na wykonanie Zadania nr 5: "Budowa i renowacja systemu wod.-kan. w Zielonej Górze".
2007.01.10 Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dla Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2007.01.16 Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dla Zadania nr 2:"Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2007.02.02 Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Zadania nr 2:"Budowa i renowacja systemu kanalizacjiw Zielonej Górze."
2007.02.06 Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dla Zadania nr 5: "Budowa i renowacja systemu wod.-kan. w Zielonej Górze."
2007.02.06 Zaproszenie do składania ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postepowaniu przetargowym w trybie przetargu ograniczonego na realizację Zadania nr 4:" Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków."
2007.02.13 Ponowny Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dla Zadania nr 3: "Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze".
2007.02.14 Rozpoczęcie robót w ramach realizacji Zadania nr 2:"Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze."
2007.02.14 Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dla Zadania nr 6:"Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminach Zielona Góra i Świdnica".
2007.03.02 Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Zadania nr 3 pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze”.
2007.03.09 Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu ograniczonego na realizację Zadania nr 4:"Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków".
2007.03.20 Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Zadania nr 6:"Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminach Zielona Góra i Świdnica".
2007.03.29 Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na roboty dla Zadania nr 4"Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków".
2007.04.13 Rozpoczęcie robót w ramach realizacji Zadania nr 6:"Budowa systemu wodociagowo-kanalizacyjnego w gminach Zielona Góra i Świdnica".
2007.04.25 Uroczystość związana z rozpoczęciem robót w Przylepie w ramach realizacji Zadania nr 6 pod nazwą "Budowa systemu wodociagowo-kanalizacyjnego w gminach Zielona Góra i Świdnica".
2007.04.27 Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Zadania nr 4 pod nazwą "Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków".
2007.06.15 Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Zadania nr 5 pod nazwą "Budowa i renowacja systemu wod.-kan. w Zielonej Górze".
2007.07.09 Rozpoczęcie robót w ramach realizacji Zadania nr 4 pod nazwą "Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków".
2007.07.13 Rozpoczęcie realizacji Zadania nr 5 pod nazwą "Budowa i renowacja systemu wod.-kan. w Zielonej Górze".

do góry

 
© Copyright 2005 "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.Wykonanie: MASKOM Zaloguj