Strona główna        Mapa strony       Webmaster 
MENU
   
FIRMA
 
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o.
Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
NIP: 1040000159
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
tel. 068 4519 300-302
fax 068 4519 340
 
 
Ostatnia aktualizacja tej strony:
2007-02-05 13:12
Odwiedzin:
 
 
ZWiK Powrót na stronę główną ZWiK
 
 
 
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI » Finansowanie

Finansowanie

     O wysokości dofinansowania każdej inwestycji decyduje ostatecznie Komisja Europejska na podstawie analiz finansowych i ekonomicznych. W ramach Funduszu Spójności o dofinansowanie, co do zasady, mogą się ubiegać projekty, których wartość przekracza 10 mln euro.

     Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami współfinansowania, pomoc
z Funduszu Spójności na określony projekt będzie wynosić maksymalnie od 80% do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Pozostałe co najmniej 15 % musi zostać zapewnione przez beneficjenta. Środki te mogą pochodzić np. z:

  • budżetu gminy;
  • środków własnych przedsiębiorstw komunalnych;
  • środków NFOŚIGW (dotacji, kredytów);
  • budżetu państwa;
  • innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).

     Budżet Funduszu Spójności zaplanowano na lata 2000 - 2006 na 18 mld euro (w latach 1994 - 1999 wynosił 15,5 mld euro).
     Na lata 2004-2006 z całej kwoty Funduszu Spójności dla Polski na sektor środowiska przypadnie 2,1 miliarda euro.

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności:

  • Ministerstwo Gospodarki - instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem Funduszu Spójności;
  • Ministerstwo Środowiska - sektorowa instytucja zarządzająca;
  • Ministerstwa Finansów - instytucja płatnicza;
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej - instytucje pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności (instytucje, do których składane są projekty).

do góry

 
© Copyright 2005 "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.Wykonanie: MASKOM Zaloguj