Strona główna        Mapa strony       Webmaster 
MENU
 
JEDNOSTKA
   REALIZUJĄCA PROJEKT
   Opis jednostki
   Zespół
   Mapka dojazdu
 
FIRMA
 
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o.
Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
NIP: 1040000159
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
tel. 068 4519 300-302
fax 068 4519 340
 
 
Ostatnia aktualizacja tej strony:
2005-11-16 00:00
Odwiedzin:
 
 
ZWiK Powrót na stronę główną ZWiK
 
 
 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT » Opis jednostki

 

 

 

JRP - Jednostka Realizująca Projekt
Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

     JRP została powołana 1.12.2004 r w celu realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy", funkcjonuje jako Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności w strukturze "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

Jednostka prowadzi następujące procedury:

 • zarządzanie Projektem:
  • przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym dokumentacji formalno-prawnych związanych z realizacją Projektu
  • przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych na wykonawstwo Robót
   i nadzór nad Robotami
  • prowadzenie postępowań przetargowych
  • udział w pracach Komisji Przetargowych
  • przygotowanie umów z Wykonawcami
  • nadzór i współpraca z Wykonawcami Robót i Inżynierem
  • prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu
 • współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • przygotowanie wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności
 • prowadzi system kontroli finansowej
 • utrzymuje kontakty z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu.

     JRP - stwarza właściwe warunki dla realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, a w szczególności zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich nr 1164/WE z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz Spójności,
 • Zobowiązaniami wynikającymi z Decyzji Nr C (2004) 5327 Komisji Europejskiej z dnia 16.12.2004 r. przyznającej dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 z środków Funduszu Spójności,
 • Umową o dofinansowanie Projektu pn.: " Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry
  i Świdnicy" w ramach Funduszu Spójności zawartej pomiędzy NFOŚiGW, a Beneficjentem Końcowym,
 • Warunkami Kontraktowymi FIDIC - Drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999).

do góry

 
© Copyright 2005 "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.Wykonanie: MASKOM Zaloguj